Conception d’organisation

Home » Nos Services » Conception d’organisation

Weinig organisaties zijn optimaal ingericht voor hun huidige activiteit. De bedrijfsactiviteiten worden bijgestuurd door een gewijzigde strategie of veranderende marktomstandigheden, maar de manier waarop de organisatie functioneert wordt zelden echt ten gronde bekeken.

En dat schuurt – zowel voor de organisatie, die inboet aan productiviteit, als voor de medewerkers, die hun arbeidsvreugde erbij verliezen.  Geen overbodige luxe, dus, om nu en dan stil te staan bij de manier waarop de bedrijfsactiviteit ingericht is.

Organisatie ontwerp – wat is dat?

Het ontwerp van een organisatie is haar blauwdruk, de manier waarop ze is ingericht.  Daaronder begrijpen we de structuur (welke teams zijn er, hoe lopen de rapporteringslijnen, …) maar ook de processen (hoe wordt het werk gedaan) en de besluitvorming (wie beslist wat, op basis van welke informatie) en communicatiekanalen (hoe wordt informatie gedeeld in de organisatie).

En waarom zou je dat organisatie ontwerp onder de loep nemen?

Als alles vlot loopt, zit het organisatie ontwerp waarschijnlijk goed.  Maar als er silo’s ontstaan, als de procedures zwaar beginnen wegen, als voor alles een akkoord van hogerhand gevraagd moet worden… dan kan een ander ontwerp wellicht soelaas brengen.

Hoe kan Mindflow jou daarbij helpen?

MindFlow kan samen met jou bekijken of en waar er ruimte voor verbetering is.  We vertrekken vanuit de kernactiviteit van de organisatie en bekijken wat daarvoor de best mogelijke organisatievorm is.

Meer weten over onze aanpak?  Lees hier verder.

Organisatietrajecten worden vooral door Muriel begeleid, al dan niet met ondersteuning van Chris voor industriële omgevingen.

Mindflow - Conception d'organisation - développement de stratégie - Trajet de changement