Van verschil naar resultaat

Home » Teams

In een kenniseconomie staan teams sterker naarmate ze beter met diversiteit omgaan.  Vanuit hun onderlinge verschillen dagen teamleden elkaar uit en bouwen ze samen aan ideeën die beter zijn dan wat elk afzonderlijk had kunnen bereiken.  De praktijk is echter niet altijd zo eenvoudig.  Onbegrip en conflict lijken soms méér aanwezig dan appreciatie en samenwerking.  En toch.  Toch is het de moeite om op zoek te gaan naar de mensen die anders zijn.  Toch is het de moeite om elkaar te blijven uitnodigen oprecht te zijn, ook (en misschien vooral) als het schuurt.  Want vanuit die authentieke verschillen wordt innovatie geboren: technologisch, sociaal of organisatorisch.  En het is die innovatie die – jawel – het verschil maakt.  Ook voor jouw team.  Of niet?

De business case voor neurodiversiteit

In 2 minuten uitgelegd waarom je als organisatie zou inzetten op neurodiversiteit: omdat het je organisatie verrijkt door meer medewerkers, meer innovatie, meer flexibiliteit en meer veerkracht.

Leven & werken met intensiteit

Verschil in denkpatronen versterkt een team, op voorwaarde dat de medewerkers zichzelf kennen en constructief omgaan met de verschillen.

Neurodiversiteit aan het werk!

Hoe meer variatie in het team, hoe sterker het staat in een complexe omgeving. Tenminste: als dat team constructief omgaat met de onderlinge verschillen.