Waarom

zou je iets doen met diversiteit?

Strategische noodzaak

Het omarmen van diversiteit binnen teams en organisaties is niet alleen een ethische keuze, maar ook een strategische noodzaak. Diversiteit is een onontkoombaar gegeven binnen organisaties, of het nu gaat om gender, afkomst of neurotype.  Wie die realiteit negeert, verhoogt het risico op hokjesdenken en conflicten.  Wie daarentegen bewust omgaat met die menselijke variatie, zal zien dat er een rijkere en meer dynamische werkomgeving ontstaat waarin innovatie, flexibiliteit en probleemoplossend vermogen versterkt worden.  Inzetten op diversiteit is daarom essentieel in een wereld die steeds sneller lijkt te draaien en waarin de complexiteit van uitdaging dagelijks lijkt toe te nemen.

Cognitieve diversiteit

Cognitieve diversiteit beschrijft de variatie in denkprocessen.  Die denkprocessen ontwikkelen zich op basis van iemands persoonlijkheid, neurotype, achtergrond, opleiding, …  Hoe meer diversiteit in de groep, hoe diverser ook de denkprocessen.  De verleiding kan dan groot zijn om de focus te leggen op de grootste gemene deler: het denkproces dat de meeste (of de “belangrijkste”) mensen (her)kennen.  Alleen ontstaat er dan een verarming, in plaats van een verrijking.  Mensen wiens denkproces anders in elkaar zit, zullen namelijk heel snel leren om dat niet te laten zien.  Als een team er daarentegen in slaagt om het kleinste gemeen veelvoud te vinden van al die verschillende perspectieven, dan vertaalt zich dat in een hele reeks voordelen.

Talentbehoud en -werving

Organisaties die inclusiviteit hoog in het vaandel dragen, trekken makkelijker kandidaten aan, en hebben toegang tot een breder scala aan talent.  Onderzoek wijst uit hoogopgeleide en gemotiveerde professionals de voorkeur geven aan vooruitstrevende organisaties die een ondersteunende omgeving bieden aan élk van hun medewerkers.

Creativiteit en Innovatie

Neurodivergente individuen brengen unieke perspectieven en probleemoplossende vaardigheden met zich mee. Hun afwijkende denkwijzen kunnen leiden tot innovatieve oplossingen die neurotypische medewerkers misschien niet zouden bedenken.

Diversiteit in het algemeen stimuleert bovendien creativiteit doordat verschillende perspectieven samenkomen.  Dat resulteert niet alleen in meer ideeën, maar ook in een betere uitvoering, en dus meer en betere innovatie. 

Flexibiliteit en Aanpassingsvermogen

Teams die divers zijn in hun denken, zijn beter in staat om zich aan te passen aan veranderingen en onverwachte situaties.  Dat aanpassingsvermogen vertaalt zich in meer veerkracht, waardoor de organisatie beter omgaat met uitdagingen en veranderingen in de markt​.

Lerend vermogen en Probleemoplossing

Neurodivergente medewerkers kunnen vaak patronen en oplossingen zien die anderen missen. Hun vermogen om buiten de gebaande paden te denken en anders naar problemen te kijken, kan leiden tot effectievere en efficiëntere oplossingen.  Andere vormen van diversiteit dragen hier trouwens evenzeer aan bij, door de integratie van verschillende invalshoeken en denkwijzen.

Versterkte Psychologische Veiligheid

Een inclusieve werkomgeving waardeert diversiteit en bevordert psychologische veiligheid. Medewerkers voelen zich vrij om hun unieke perspectieven en ideeën te delen zonder angst voor negatieve repercussies. Dit vergroot de betrokkenheid en motivatie van medewerkers, en verkleint het risico op dure fouten.  Bovendien voelen medewerkers zich meer gewaardeerd, waardoor ze zich meer inzetten voor het team.

 

Het strategisch inzetten op (cognitieve) diversiteit binnen teams en organisaties levert talrijke voordelen op. Het bevordert innovatie, verhoogt het aanpassingsvermogen, verbetert het probleemoplossend vermogen en versterkt de psychologische veiligheid. Organisaties die diversiteit omarmen, zijn beter gepositioneerd om succesvol te zijn in een dynamische en complexe wereld.  Inclusie illustreert dus perfect hoe morele “verplichtingen” en strategische voordelen samensmelten in de juiste aanpak.