Privacy beleid

MindFlow bv verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. Wij waarderen jouw privacy en willen de data die we verwerken beschermen door dit beleid toe te passen en na te leven. Als een nieuwe versie van dit privacybeleid is gepubliceerd, vervalt de oude.

Wij nemen privacy heel serieus en behandelen jouw data zoals we zouden willen dat onze data verwerkt wordt door andere bedrijven. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kan je contact opnemen met Muriel Van Gompel via muriel@mindflow.be

Redenen voor het verwerken

MindFlow bv verzamelt en verwerkt gebaseerd op deze grondslagen:

 • De persoongegevens van prospects en klanten voor prospectie-, klant- en retentiebeheerdoeleinden inclusief klantenadministratie, het opvolgen van bestellingen/overeenkomsten, facturatie, monitoring van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde advertenties.
 • Als je ons jouw visitekaartje geeft zien we dit als toestemming, we zullen dit enkel gebruiken voor het beoogd doel.
 • Het posten van reacties op onze artikels zullen verwerkt worden met toestemming.
 • Slots voor meetings worden verwerkt op basis van toestemming.
 • Alle andere verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op toestemming, tenzij anders vermeld.

In overeenkomst met GDPR, 2016/679 dient dit document als een richtlijn om je te informeren van jouw rechten en hoe jouw data gebruikt wordt.

Verwerkingsactiviteiten

Website

Via onze algemene contactformulieren op de website (via One.com), verwerken we jouw:

 • naam,
 • bedrijf,
 • bedrijfsadres (straat, huisnummer, postcode, gemeente, land),
 • professioneel e-mailadres,
 • professioneel telefoonnummer,
 • functietitel,
 • berichten.

We slaan deze data op zolang het verzoek relevant is, en het zal worden verwijderd van zodra het niet langer relevant is. Als je deze data liever sneller verwijderd ziet, dan kun je ons hiervoor contacteren zoals beschreven in dit beleid.

Boeken van slots voor meetings

Via Calendly, verwerken we jouw:

 • naam,
 • professioneel e-mailadres,
 • professioneel telefoonnummer,
 • bedrijf,
 • onderwerp van de meeting,
 • tijdslot,
 • bijkomende informatie die te maken heeft met de meeting.

We slaan deze data op zolang het verzoek relevant is, en het zal worden verwijderd van zodra het niet langer relevant is. Als je deze data liever sneller verwijderd ziet, dan kun je ons hiervoor contacteren zoals beschreven in dit beleid.

Visitekaartjes

Als je ons jouw visitekaartje hebt gegeven, slaan we de volgende informatie op in ons klantenbeheer (CRM):

 • naam,
 • bedrijf,
 • bedrijfsadres (straat, huisnummer, postcode, gemeente, land),
 • professioneel e-mailadres,
 • professioneel telefoonnummer,
 • functietitel,
 • waar we jou en jouw bedrijf hebben ontmoet,
 • berichten.

Deze data blijven twee jaar na ons laatste contact in ons klantenbeheer (CRM). De fysieke kaart wordt vernietigd zodra deze gegevens in onze CRM geplaatst zijn. Als je deze data liever sneller verwijderd ziet, dan kun je ons hiervoor contacteren zoals beschreven in dit beleid.

Artikels

Wanneer je je inschrijft om op de hoogte gehouden te worden van onze nieuwe artikels of reacties op deze, verwerken we jouw:

 • naam,
 • e-mailadres.

We hebben deze data nodig om je te contacteren zodra er een nieuwe artikels gepubliceerd worden. Wanneer je inschrijft, ontvang je een notificatie via e-mail. We houden jouw data bij tot je je uitschrijft. Je kan uitschrijven door te klikken op de link in de e-mail of door ons te contacteren zoals vermeld in dit beleid.

Webinars

Wanneer je je inschrijft voor een webinar via WebinarGeek of de website, verwerken we jouw:

 • naam,
 • bedrijf,
 • professioneel e-mailadres,
 • functietitel,
 • aan welke webinar je hebt deelgenomen,
 • berichten,
 • opt-in voor welke informatie die je wenst te ontvangen,
 • bijkomende informatie die te maken heeft met de webinar.

We hebben deze data nodig om je te contacteren in het kader van praktische zaken voor de webinar (o.a. de toegangslink, herinneringen). We slaan deze data op zolang het verzoek relevant is, en het zal worden verwijderd van zodra het niet langer relevant is. Als je deze data liever sneller verwijderd ziet, dan kun je ons hiervoor contacteren zoals beschreven in dit beleid.

Workshops

Wanneer je je inschrijft voor een workshop via de website, verwerken we jouw:

 • naam,
 • bedrijf,
 • bedrijfsadres (straat, huisnummer, postcode, gemeente, land),
 • professioneel e-mailadres,
 • professioneel telefoonnummer,
 • functietitel,
 • facturatie e-mailadres,
 • dieetwensen of voedselallergieën,
 • suggesties of aanvullende wensen i.v.m. inclusie,
 • aan welke workshop je hebt deelgenomen,
 • berichten,
 • alle informatie gerelateerd aan prospectie en overeenkomsten.
 • opt-in voor welke informatie die je wenst te ontvangen,
 • opt-in voor welke informatie die je wenst te ontvangen van onze partner(s),
 • opt-in voor het delen van persoonlijke gegevens met de andere deelnemers,
 • bijkomende informatie die te maken heeft met de workshop.

We hebben deze data nodig om je te contacteren in het kader van praktische zaken voor de workshop (o.a. bijkomende vereiste informatie, wijzigingen, handouts, herinneringen). We slaan deze data op zolang het verzoek relevant is, en het zal worden verwijderd van zodra het niet langer relevant is. Als je deze data liever sneller verwijderd ziet, dan kun je ons hiervoor contacteren zoals beschreven in dit beleid.

Mailinglijst

Wanneer je je inschrijft op onze mailinglijst via de website of MailChimp, verwerken we jouw:

 • naam,
 • bedrijf,
 • professioneel e-mailadres,
 • berichten,
 • opt-in voor welke informatie die je wenst te ontvangen,
 • alle informatie gerelateerd aan mailvoorkeuren.

In dit geval, treedt Mindflow op als verwerkingsverantwoordelijke. Deze gegevens zijn nodig om contact met jou op te nemen i.v.m. de informatie waarvoor je toestemming hebt gegeven. Wanneer je inschrijft, ontvang je een notificatie via e-mail. We houden jouw data bij tot je je uitschrijft. Je kan uitschrijven door te klikken op de link in de e-mail of door ons te contacteren zoals vermeld in dit beleid.

Vragenlijsten en feedbackformulieren

Wanneer je één van onze vragenlijsten of feedbackformulieren invult via Typeforms, verwerken we jouw:

 • naam,
 • bedrijf,
 • professioneel e-mailadres,
 • profesioneel telefoonnummer,
 • berichten en antwoorden,
 • opt-in voor welke informatie die je wenst te ontvangen,
 • opt-in voor verder onderzoen waaraan je wenst verder deel te nemen,
 • alle informatie gerelateerd aan de vragenlijst of het feedbackformulier.

In dit geval, treedt Mindflow op als verwerkingsverantwoordelijke. Deze gegevens zijn nodig om contact met jou op te nemen i.v.m. de informatie waarvoor je toestemming hebt gegeven of verder onderzoek waaraan je wil deelnemen. Wanneer je inschrijft, ontvang je een notificatie via e-mail. We houden jouw data bij tot je je uitschrijft. Je kan uitschrijven door te klikken op de link in de e-mail of door ons te contacteren zoals vermeld in dit beleid.

Klanten en dienstgerelateerd

Mindflow verzamelt en verwerkt de onderstaande data van (potentiële) klanten en/of zijn werknemers:

 • naam,
 • bedrijf,
 • bedrijfsadres (straat, huisnummer, gemeente, land),
 • professioneel e-mailadres,
 • professioneel telefoonnummer,
 • functietitel,
 • URL van je LinkedIn-profiel
 • waar we jou en jouw bedrijf hebben ontmoet,
 • berichten,
 • alle informatie gerelateerd aan onderzoek en ontwikkeling,
 • alle informatie gerelateerd aan prospectie en overeenkomsten.

In dit geval, treedt Mindflow op als verwerkingsverantwoordelijke. Deze gegevens zijn nodig om onze diensten te verbeteren, contact met jou op te nemen en de overeenkomst tussen jou en Mindflow na te komen. Persoonsgegevens verwerkt door klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Mindflow is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de persoon- en of andere gegevens die je verstrekt.

Overdracht aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere bedrijven binnen of buiten de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn of met enige andere partner van Mindlfow bv.

Mindflow bv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van persoonsgegevens.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Jij – het data-onderwerp – hebt te allen tijde recht op:

 • Inzage van jouw persoongegevens.
 • Het door ons laten verbeteren van persoonsgegevens indien ze onjuist of onvolledig zijn. Je kunt enkel de persoonsgegevens van andere mensen corrigeren als je getekende machtiging hiervoor hebt. We contacteren je zodra het verzoek is uitgevoerd.
 • Het door ons laten verwijderen. We kunnen jouw data enkel wissen indien dit mogelijk is. We kunnen informatieaanvragen wissen zelfs wanneer de aanvraag nog lopende is. Hiermee wordt jouw informatieverzoek stopgezet.
 • Het beperken van de verwerking en bezwaar maken tegen de verwerking van jou betreffende persoonsgegevens o.b.v. artikel 6.1 (e) or (f), met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen. Als je jouw toestemming intrekt, zullen wij waar mogelijk ook jouw gegevens die in ons bezit zijn verwijderen.
 • Het bekomen van een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van jouw persoonsgegevens en deze persoonsgegevens te laten doorsturen naar een ander bedrijf.

Alle verzoeken kunnen geadresseerd worden aan muriel@mindflow.be; we verzoeken je om te e-mailen via het e-mailadres dat wij in ons bezit hebben. Als dat niet mogelijk is, gelieve dan een foto van de voorzijde van jouw identiteitskaart mee op te sturen. We doen dit om ongeautoriseerde toegang te vermijden. Zodra het verzoek voldaan is, wissen we jouw e-mail en de foto van jouw identiteitskaart.

Klachten

We vragen om eerst met ons contact op te nemen in geval van problemen. Alle klachten kunnen ingediend worden bij Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op https://www.dataprotectionauthority.be/ – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be.