Een strategie ontwikkelen, hoe begin je daaraan?

[vc_row gap=”35″][vc_column][vc_column_text]

Strategie ontwikkeling

Van missie en visie…

Een sterke strategie vertrekt vanuit de bestaansreden, de missie, van de organisatie.  Een duidelijke visie schetst vervolgens een beeld van waar de organisatie zichzelf ziet over 3-5 jaar.  De visie is de “stip aan de horizon” die richting geeft aan de grote en kleine keuzes jij en je medewerkers dagelijks maken.  Zijn missie en visie voor jouw team eenduidig en gedeeld?  Dan werken we daarop verder.  Heb je die (nog) niet (helemaal)?  Dan bekijken we samen met jou wat voor jouw organisatie de meest geschikte aanpak is om daartoe te komen.

… naar strategie!

De strategie is vervolgens niets anders dan een invulling van die keuzes.  De strategie is als de weg die uitgestippeld wordt naar de stip op de horizon, de visie.  En net zoals een reiziger zijn weg soms moet aanpassen omdat de kaart nu eenmaal nooit méér kan zijn dan een benadering van de realiteit, moet ook de organisatie de strategische keuzes bijsturen.  Net daarom is de visie zo essentieel in de ontwikkeling, en nog meer in de uitvoering, van een strategie.

Niemand – niet de meest visionaire CEO, niet de meest competente manager, niet de meest ervaren expert – niemand weet welke onverwachte kansen en risico’s zich zullen manifesteren de komende maanden en jaren.  Zonder een duidelijke missie en visie, kan een organisatie ernaar neigen om mordicus vast te houden aan de strategie – en zo gouden kansen missen.  Als een strategische beslissing onuitvoerbaar blijkt op het terrein, moet een bijsturing doorheen de hele hiërarchie, om op het hoogste niveau goedgekeurd te worden alvorens medewerkers ze in de praktijk kunnen brengen.  Dat vertraagt  de organisatie, en in sommige gevallen leidt dit zelfs tot een volledige verlamming.  Met een duidelijke missie en visie wordt de strategie wat ze moet zijn: een leidraad.  Een routebeschrijving, waarvan afgeweken kan worden als de omstandigheden daarom vragen en zolang de organisatie dichter bij die stip aan de horizon komt, en zo haar bedoeling realiseert.

 

The essence of strategy is choosing what not to do.

Michael Porter

 

Hoe kunnen wij jou daarbij helpen?

MindFlow begeleidt je bij elke stap in jouw strategie traject.  Waar heb jij het meeste ondersteuning bij nodig?  Kunnen de verschillende elementen nog wat aangescherpt worden?  Is er vooral afstemming nodig doorheen de organisatie?  Of is het de communicatie en beleving op alle niveaus waar er een tandje bijgestoken moet worden?  Wij respecteren de historiek en de eigenheid van jouw organisatie, en accepteren dat de realiteit minder mooi afgelijnd is dan de theorie.  Wij zijn eerlijk met jou, zodat je weet waar wij ruimte zien voor verbetering, en zoals altijd werken we samen met jou aan een ambitieus maar haalbaar resultaat.  Afhankelijk van de sector en de context kunnen zowel Chris als Muriel jou hierbij begeleiden.

Plan alvast een vrijblijvend kennismakingsgesprek in![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Meer blogs

Wat is wijsheid?

Is wijs een ouderwets woord geworden? Vandale definieert "wijs" als "verstandig, door ervaring geleerd; van gezond verstand, van goed overleg getuigend".  Wijs is dus iets anders dan "slim", gedefinieerd als "schrander, vindingrijk, scherpzinnig, m.n. in het bedenken...

Lees meer

De mens als lerend wezen

Wat onderscheidt de mens van andere dieren? => Taal? Maar wat dan met bijen en walvissen? => Redeneren? Maar wat dan met mensapen en orka’s? => Moraliteit? Maar wat dan met de genocides die elkaar blijven opvolgen? Mijn theorie is dat de mens het ultieme...

Lees meer