De mens als lerend wezen

Wat onderscheidt de mens van andere dieren?

=> Taal? Maar wat dan met bijen en walvissen?

=> Redeneren? Maar wat dan met mensapen en orka’s?

=> Moraliteit? Maar wat dan met de genocides die elkaar blijven opvolgen?

Mijn theorie is dat de mens het ultieme lerende wezen is.  Geen enkele andere diersoort (denk ik toch) leeft in zo’n extreem verschillende omstandigheden.  Een menselijke baby kan gelijk welke van de duizenden talen leren die wereldwijd gesproken worden.  Diezelfde baby kan groeien en bloeien in temperaturen van -50°C tot +50°C, en op hoogtes van -154m tot meer dan 5000m boven zeeniveau.  Een nomadisch familiesysteem, of een grootstad.  Leven op het water, of zonder ooit de zee te zien.  Een leven onder de spreekwoordelijke kerktoren, of een globetrottend bestaan. Het kan allemaal, en het kan allemaal omdat die baby zoveel kan leren.

Vroeger ging men ervan uit dat zo’n baby een onbeschreven blad was, een leeg vat dat gevuld kon worden met kennis en vaardigheden.  Nu weten we dat elk van ons geboren wordt met een volledig eigen blauwdruk.  Hoe we leren, wordt niet alleen bepaald door onze omgeving, maar ook door ons fysieke en mentale zijn.  Maar dát we leren, dat staat vast.  En die leerhonger eindigt niet wanneer we volwassen worden.  Ik ken een tachtiger die elke dag met zijn neus in de fysica boeken zit, want hij wil snaartheorie helemaal doorgronden.  Mensen van mijn leeftijd zijn opgegroeid met telefoons die aan de muur vasthingen, en kijk hoe vlot we nu allemaal met onze smartphone werken.  Mijn kinderen zijn niet altijd even enthousiast over school, maar toon hen hoe ze moeten haken, en ze zijn, nu ja, hooked.

Mindflow werkt vanuit het principe dat iedereen zich levenslang wil ontwikkelen. 

Onze cliënten herkennen zich daarin, en we gebruiken die nieuwsgierigheid en gedrevenheid om resultaten te boeken – in een team of individueel.

Wil dat zeggen dat leren voor iedereen vanzelfsprekend is?  Nee.  Wanneer je in overlevingsstand staat, leer je enkel dat wat helpt bij die overleving.  Wanneer je je niet veilig voelt, kan je niet tonen dat je iets (nog) niet kan.  En ook wanneer je je leven lang hoort dat je mis bent, zal je niet gemakkelijk een risico nemen door iets te doen wat je (nog) niet kan.

Dat is een belangrijk deel van ons werk: onderzoeken wat mensen tegenhoudt in hun natuurlijke groeiproces, en daar stap voor stap verandering in brengen.  Want als een bloem niet bloeit, dan verander je niet de bloem: je verandert de omgeving.

Meer blogs

Wat is wijsheid?

Is wijs een ouderwets woord geworden? Vandale definieert "wijs" als "verstandig, door ervaring geleerd; van gezond verstand, van goed overleg getuigend".  Wijs is dus iets anders dan "slim", gedefinieerd als "schrander, vindingrijk, scherpzinnig, m.n. in het bedenken...

Lees meer

Uitstelgedrag bestaat niet

En nochtans bestaat er een definitie van Uitstelgedrag is gewoonweg het uitstellen van iets dat je lastig vindt.  Voila, definitie geleverd.  Het probleem hiermee is hetzelfde als het probleem bij veel definities: je beschrijft iets dat uit heel veel en heel...

Lees meer