Wat is wijsheid?

Is wijs een ouderwets woord geworden?

Vandale definieert “wijs” als “verstandig, door ervaring geleerd; van gezond verstand, van goed overleg getuigend”.  Wijs is dus iets anders dan “slim”, gedefinieerd als “schrander, vindingrijk, scherpzinnig, m.n. in het bedenken van oplossingen, in het raden enz.”.

Nu vind ik het wel fijn als mensen zeggen dat ik slim ben, maar daar heb ik niets voor moeten doen, ik ben geboren met een hoofd dat snel werkt en dat geen box herkent, dus vanzelf out-of-the-box werkt.  Slim zijn, dat is misschien wel leuk, maar dat is geen verdienste, en het is geen waarde voor mij of voor Mindflow. 

Wijs zijn, dat is iets waar je aan werkt.  Dat is ervaring integreren in wat je denkt te weten, en op die manier blijven evolueren.  Dat is rekening houden met verschillende perspectieven, om op die manier te komen tot een “wijsheid” die per definitie universeler en tijdlozer is dan een “slimmigheid”.

Mindflow zoekt naar wijsheid. 

Een ervaring leert ons pas iets, als we bereid zijn om ernaar te kijken vanuit verschillende perspectieven, en als we ruimte kunnen maken om die verschillende perspectieven ook echt te voelen. 

=> Dat doen we zelf: we leggen uitspraken die ons storen niet zomaar naast ons neer, maar zoeken naar een perspectief van waaruit we zelf misschien ook zoiets zouden kunnen zeggen. 

=> Dat doen we met de cliënten die bij ons in begeleiding zijn: we luisteren naar hun verhaal, en vragen hen om ook eens de plaats van de ander in te nemen.  Al moet ik zeggen dat de meeste cliënten er vooral moeite mee hebben om hun eigen ruimte op te eisen.  En ook dat hoort bij wijsheid.

=> En dat doen we met de teams die we ondersteunen: zowel binnen het team als in de interacties met “buitenstaander” zoeken we naar begrip – niet te verwarren met goedkeuring.

Op die manier bouwen we elke dag aan onze collectieve en individuele wijsheid, zodat we steeds vaker keuzes maken die helemaal in lijn liggen met wie we willen zijn.

Meer blogs

De mens als lerend wezen

Wat onderscheidt de mens van andere dieren? => Taal? Maar wat dan met bijen en walvissen? => Redeneren? Maar wat dan met mensapen en orka’s? => Moraliteit? Maar wat dan met de genocides die elkaar blijven opvolgen? Mijn theorie is dat de mens het ultieme...

Lees meer

Uitstelgedrag bestaat niet

En nochtans bestaat er een definitie van Uitstelgedrag is gewoonweg het uitstellen van iets dat je lastig vindt.  Voila, definitie geleverd.  Het probleem hiermee is hetzelfde als het probleem bij veel definities: je beschrijft iets dat uit heel veel en heel...

Lees meer