Waarom kiezen voor mentoring in professionele context?

Je gelooft in je medewerker, en je wilt hem of haar een steuntje in de rug geven. Ze doen hun werk goed, dat staat buiten kijf. En toch. Er is iets. Je betrapt jezelf erop dat je deze medewerker soms een kruidje-roer-me-niet vindt, of een onruststoker – of je hoort dat collega’s zich eraan ergeren…

Je maakt je misschien zorgen omdat je merkt dat het werk veel vraagt van je collega. Niet zozeer intellectueel, maar toch: de persoon in kwestie lijkt heel veel energie in het werk te steken, weekends dienen echt om te bekomen, en de afwezigheden door ziekte lijken toe te nemen. Ligt er misschien een burnout op de loer?

Kiezen voor wat mogelijk is

De redenen voor jouw observaties kunnen legio zijn.  Misschien spreekt het takenpakket jouw medewerker niet (meer) aan, en dan kan loopbaanbegeleiding misschien een oplossing zijn, al dan niet in combinatie met “job crafting”.  Misschien speelt er zoveel in het privéleven van je collega, dat die even wat minder reserve heeft op het werk.  Of misschien is je medewerker één van die vele mensen die net iets anders bedraad zijn, net iets anders in elkaar zitten.  

Wist je dat dit het geval is voor 20 tot 30% van de mensen?  Ze verwerken prikkels op een meer diepgaande manier, ze zien details die een ander niet ziet, ze zien patronen die een ander niet ziet, ze hebben een andere energie dan de meeste mensen.  We noemen hen “neurodivergent”, en het is duidelijk dat dit een kracht kan zijn, zowel voor zichzelf als voor hun team.  Alleen leert de ervaring dat veel mensen van zichzelf niet weten hoe anders ze in elkaar zitten, en hoe ze in hun kracht kunnen blijven staan.  

Als leidinggevende weet je dat iedereen soms een helpende hand nodig heeft, en doe jij wat je kan om je medewerkers te ondersteunen. Maar soms heeft een medewerker een begeleiding nodig die buiten jouw ervaringsgebied ligt, en dan kan een mentor een uitkomst zijn.

In onze 1-1 mentoring bieden we je medewerker een klankbord.  We gaan samen op zoek naar wat hen bijzonder maakt, en waarom sommige situaties misschien lastiger zijn voor hen dan voor de collega’s. Stap voor stap bekijken we welke kleine veranderingen een groot verschil maken, en hoe zij hun verschil kunnen inzetten als een unieke kracht, voor zichzelf en voor het team.  Dat doen we altijd in nauw overleg met jou als leidinggevende, want het is jullie samenwerking die de verandering doet slagen (of niet).

Wat houdt zo’n mentoring traject in?

Het korte antwoord is dat we het traject volledig aanpassen aan wat jij nodig hebt, zowel op vlak van inhoud als van vorm als wat betreft de timing.

Het langere antwoord lees je hier.

Een traject begint altijd met een kennismaking tussen de opdrachtgever, de cliënt en de mentor. Vanzelfsprekend, toch?  Iedereen heeft immers een eigen verhaal. Tijdens ons eerste gesprek leren we elkaar kennen, en toetsen we samen af wat jullie nodig hebben, en wat wij jou kunnen bieden. Misschien beslissen we daarna dat we niet samen verder gaan, en dat is helemaal ok – maar dan hebben we in elk geval wel onze blik op de wereld weer wat verruimd.

Beslissen we om verder samen te werken, dan maken we een afspraak voor een vijftal individuele gesprekken. De inhoud daarvan hangt af van het kennismakingsgesprek, maar is meestal een combinatie van

  • het plaatsen van ervaringen: wat gebeurt er, hoe komt dat, wat zijn mogelijke gevolgen
  • coaching: vragen en oefeningen om tot zelfinzicht te komen – iets met zelfkennis als bron van alle wijsheid…
  • strategietraining: spelenderwijs anders leren omgaan met die situaties waar er vaak problemen ontstaan
  • mentoring: samen zoeken we naar concrete oplossingen die kunnen werken in deze specifieke context. 

Naast de individuele gesprekken, plannen we ook minstens één driehoeksgesprek in gedurende het traject.  Daarbij gaan cliënt en leidinggevende in gesprek, onder begeleiding van de mentor.  Het kan dan gaan over redelijke aanpassingen, maar ook over sterktes die ingezet kunnen worden of valkuilen die vermeden kunnen worden.  We onderzoeken ook of de geplande gesprekken volstaan, of of er nog bijkomende ondersteuning nodig is.  

In een afsluitend driehoeksgesprek kijken we samen terug op de doelstellingen, het traject, en mogelijke vervolgstappen.

Het traject kan zowel online als offline doorgaan, en ook hybride vormen zijn mogelijk. Een wandeling om kennis te maken, werksessies via videoconferencing, en een afspraak op kantoor voor het afsluitend gesprek? Helemaal goed!

  Wat kost zo'n traject, en wat hebben we eraan?

  Een mentoring traject zoals hierboven beschreven wordt, kan al vanaf 1.200€ (excl BTW en verplaatsingskosten).  Daarvoor krijg je

   • een vrijblijvend kennismakingsgesprek, zodat je zeker weet dat je hier de juiste ondersteuning vindt
   • 10u persoonlijke begeleiding op de locatie die jou het beste past.
   • persoonlijke ondersteuning van zowel cliënt als diens leidinggevende per email doorheen het volledige traject
   • een grote flexibiliteit: gesprekken kunnen ook ‘s avonds of in het weekend ingepland worden, zonder meerprijs
   • een aangepaste literatuurlijst

  Als cliënt krijg je informatie en inzicht in je eigen gedrag en de impact die je daarmee hebt op je omgeving.  We helpen je ook om die kennis om te zetten in concrete acties, zodat je de volgende stap kan zetten in jouw persoonlijke ontwikkeling.
  Als leidinggevende ontdek je wat jouw medewerker nodig heeft om hun beste werk te leveren, en hoe jij die context kan (helpen) creëren.  Alles wat je leert, is ook relevant voor andere medewerkers.

  Interesse?  Plan hieronder een kennismakingsgesprek met Muriel, dan bekijken we de mogelijkheden en ontvang je daarna een gepersonaliseerde offerte!

    Ben je er klaar voor?

     

    Meer weten?

    Alle vragen zijn vanzelfsprekend welkom. 
    Stuur ons een berichtje, en we nemen gauw contact op om te bekijken wat we voor jou kunnen betekenen!