Veilige teams zijn effectieve teams

Hoe diverser een team, hoe essentiële psychologische veiligheid wordt om zowel individuele medewerkers als het team in z’n geheel te laten presteren.  Maar ook homogene teams presteren beter als ze een veilige omgeving bieden.

Meer weten?  Hieronder vind je de enkele van de bronnen die ons het meeste geïnspireerd hebben.

 • The Fearless Organization – Amy Edmondson
  De basis waarop alle anderen zich baseren: een boek, maar ook een website met ondermeer de vragenlijst zoals die door Amy Edmondson ontwikkeld werd.
 • Psych Safety – Tom Geraghty
  Een heel toegankelijke website, met veel tools en opleidingsmogelijkheden.  
 • Individual and work group influences on turnover intention […]: The effects of work group psychological safety – Kruzich, J.M. ea
  Onderzoek naar de elementen die een impact hebben op vertrekintentie.
 • Research: To excel, Diverse Teams Need Psychological Safety – Bresman & Edmondson
  Artikel op Harvard Business Review, waarin op begrijpelijke manier wordt uitgelegd hoe onderzoek uitwijst dat diverse teams nog meer dan homogene teams nood hebben aan psychologische veiligheid.  Het volledige artikel waar dit naar verwijst is “Exploring the Relationship between Team Diversity, Psychological Safety and Team Performance: Evidence from Pharmaceutical Drug Development”, van dezelfde auteurs.   
 • Agile Doesn’t Work Without Psychological Safety – Clark, T.
  Agile lijkt soms een modewoord, wellicht omdat het een belofte inhoudt waar veel mensen op zitten te wachten.  Dit artikel van Harvard Business Review wijst ons erop dat die belofte pas ingelost kan worden, als er ook psychologische veiligeheid is.
 • Resilient Organizations Make Psychological Safety a Strategic Priority
  Opnieuw een HBR-artikel, dat deze keer de link legt tussen veerkracht en veiligheid.
 • Is the Pain Worth the Gain? The Advantages and Liabilities of Agreeing With Socially Distinct Newcomers – Phillips, K. ea
  Onderzoek naar de impact van sociale diversiteit op zowel de effectiviteit als op de zelfzekerheid van een team.  Bij voldoende veiligheid levert een diverse groep betere prestaties, maar een homogene groep voelt zich zekerder van z’n stuk.