Sneller denken door beter te voelen

Traders vormen een iconische beroepsgroep.  In een snelle, drukke omgeving nemen ze beslissingen met enorme financiële impact.  Hoe doen ze dat?  En wat kunnen we van hen leren?  Onderzoek van enkele jaren geleden komt tot een verrassende conclusie.  IQ, opleiding of persoonlijkheid hebben slechts een minimale impact op de winst die traders maken.  Wat wél een significant verschil maakt is de mate waarin traders hun hartslag voelen.  Echt waar!

Ons lichaam weet het beter

Ons lichaam herkent patronen sneller én beter dan ons bewuste brein: lang vóór we kennis onder woorden kunnen brengen, en zelfs lang voor we weten dat we het weten, reageren we fysiologisch op patronen die we onbewust herkennen.

Bij één studie zagen deelnemers een stip die nu eens hier, dan eens daar op een scherm verscheen.  Na een tijdje konden de deelnemers correct voorspellen waar de stip zou verschijnen, maar ze konden niet uitleggen hoe ze dat wisten…  

Een andere studie liet mensen telkens een kaart trekken uit één van 4 stapels, waarbij ze een bepaald doel moesten behalen.  Wat de deelnemers niet wisten, was dat 2 stapels meer “goede” kaarten bevatten, en 2 andere meer”slechte” kaarten.  Ondertussen maten electrodes hun fysiologische reactie.  En wat zagen de onderzoekers?  Na 10 kaarten reageerden de deelnemers onbewust, fysiologisch, wanneer ze op een “slechte” stapel wilden klikken – maar pas na 50 kaarten beseften de deelnemers dat twee stapels “slechtere” kaarten hadden!

Sneller en juister denken door beter te voelen

De beursvloer is wellicht een extreem voorbeeld, maar veel professionals moeten in een snel veranderende omgeving tot juiste beslissingen komen.  Het risico bestaat dan dat ze cognitieve shortcuts nemen.  Het vervelende daarvan is dat onze hersenen continu zoeken naar snelle inschattingen, wat niet zelden tot grote denkfouten leidt.  Wie daar meer over wil weten, kan ik het boek Thinking, Fast & Slow van harte aanraden.

Snel denken leidt dus tot denkfouten.  Die kan je vermijden door je hersenen harder en langer laten kraken – óf je kan luisteren naar de signalen die je lichaam geeft. Noem het buikgevoel, of intuïtie. Vul het aan met kennis en ervaring. Maar negeer het vooral niet!

Jezelf trainen in het voelen van je lichaam

Geïntrigeerd en zin om zelf aan de slag te gaan?

  • Doe 1 of 2 keer per dag een zgn bodyscan, en benoem wat je voelt. Zo ontwikkel je taal voor sensaties waar de meesten van ons geen uitgebreide of genuanceerde taal voor hebben.
  • Probeer op een rustig moment je hartslag te voelen, zonder je handen daarvoor te gebruiken. Als je een hartslagmeter hebt, kan je zelfs moeten inschatten wat je hartslag is op een gegeven moment.  Je leert dan te herkennen wanneer je lichaam op iets reageert.
  • En wil je je intuïtie activeren?  Hou dan een dagboek bij.  Bij elke (nu, ja) beslissing noteer  je zo gedetailleerd mogelijk wat je voelt in je lichaam, en welke beslissing je neemt. Van zodra je kan inschatten of die beslissing de juiste was of niet, noteer je dat er ook bij.  Zo leer je je hersenen met welke signalen van je lichaam ze maar beter rekening houden.

Bronnen

Meer weten hierover?  Dan kan ik je aanraden om zelf op onderzoek te gaan.  Het boek The Extended Mind is heel leesbaar, en wijdt hier een hoofdstuk aan.  Maar wie wil, kan ook de onderliggende studies opzoeken – daarin vind je vanzelfsprekend veel meer nuance.  Ik vond het in elk geval boeiend!

Bechara, A., Damasio, H., Tranel, D., & Damasio, A. R. (1997). Deciding Advantageously Before Knowing the Advantageous Strategy. Science, 275, 1293–1295. http://www.sciencemag.org
Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.
Kandasamy, N., Garfinkel, S. N., Page, L., Hardy, B., Critchley, H. D., Gurnell, M., & Coates, J. M. (2016). Interoceptive Ability Predicts Survival on a London Trading Floor. Scientific Reports, 6. https://doi.org/10.1038/srep32986
Lewicki, P., Czyzewska, M., & Hoffman, H. (1987). Unconscious Acquisition of Complex Procedural Knowledge (Vol. 13, Issue 4).
Paul, A. M. (2021). The Extended Mind: the Power of Thinking Outside the Brain. Mariner Books.

Meer blogs

De mens als lerend wezen

Wat onderscheidt de mens van andere dieren? => Taal? Maar wat dan met bijen en walvissen? => Redeneren? Maar wat dan met mensapen en orka’s? => Moraliteit? Maar wat dan met de genocides die elkaar blijven opvolgen? Mijn theorie is dat de mens het ultieme...

Lees meer

Uitstelgedrag bestaat niet

En nochtans bestaat er een definitie van Uitstelgedrag is gewoonweg het uitstellen van iets dat je lastig vindt.  Voila, definitie geleverd.  Het probleem hiermee is hetzelfde als het probleem bij veel definities: je beschrijft iets dat uit heel veel en heel...

Lees meer