Webinar “Veilige teams”

Webinar “Veilige teams”

Diversiteit vertaalt zich in resultaat – op voorwaarde dat teamleden zich veilig genoeg voelen om hun verschillen te laten zien. Wil dat zeggen dat je als manager een diploma psychologie moet halen? Dat we met z’n allen Kumbaya gaan zingen rond het...

Leven & werken met intensiteit

Intensiteit als graadmeter van verschil Verschillen in denkpatronen zijn verrijkend voor een team.  De variatie in denkwijzen tussen mensen zorgen voor meer veerkracht en creativiteit in de oplossingen die het team ontwikkelt.  Maar hoe krijg je een zicht op die...
Neurodiversiteit aan het werk!

Neurodiversiteit aan het werk!

Neuro-wat? Elke mens denkt op een unieke manier – en sommigen nog wat unieker dan anderen.  Met “neurodiversiteit” bedoelen we de variatie die we zien in de werking van het menselijk brein, en die variatie wordt benoemd door een veelheid aan acronymen: van AD(H)D over...